Konsorcjum firm: PORR (lider konsorcjum), UNI (UNIBEP) (partner konsorcjum) oraz Value Engineering (partner projektowy) podpisało umowę o wartości ok. 194,6 mln zł netto na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojewódzka Nr 676 - ul. Aleja Jana Pawła II w ramach projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8", podał Unibep.

"Wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 194,6 mln zł netto, z czego wynagrodzenie emitenta stanowi ok. 114,7 mln zł netto. Okres realizacji Inwestycji wynosi 22 miesiące od dnia podpisania umowy" - czytamy w komunikacie.

Zamawiającym jest miasto Białystok.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.