URS (URSUS) zawarł umowę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej z Pol-Mot Holding, Prologusem (podmiot powiązany z Invest-Mot), Pol-Mot Auto (podmiot powiązany z Pol-Mot Holding) i Invest-Mot (główny akcjonariusz Pol-Mot Holding), podała spółka. Na mocy umowy Pol-Mot Holding objął 800 000 akcji, Prologus - 880 000, Pol-Mot Auto - 1 520 000, a Invest-Mot - 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S emitowanych przez Ursus, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, za cenę emisyjną w wysokości 2,5 zł.

"Przed opisanym wyżej objęciem Pol-Mot Holding S.A. posiadał 14 066 166 (23,77%) akcji spółki Urusus S.A., które uprawniały do 14 066 166 (23,77%) głosów na walnych zgromadzeniach emitenta, po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia opisanych na wstępie raportu Pol-Mot Holding S.A. zwiększy posiadany pakiet akcji emitenta o 800 000 akcji oraz będzie miał o 800 000 więcej głosów na walnym zgromadzeniu emitenta" - czytamy w komunikacie.

Prologus nie posiadał do tej pory akcji Ursusa, po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia będzie miał 880 000 akcji oraz będzie dysponował 880 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podano również.

"Przed opisanym wyżej objęciem Pol-Mot Auto S.A. posiadał 2 000 000 (3,38%) akcji spółki Ursus S.A., które uprawniały do 2 000 000 (3,38%) głosów na walnych zgromadzeniach emitenta, po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia opisanych na wstępie raportu Pol-Mot Auto S.A. zwiększy posiadany pakiet akcji emitenta o 1 520 000 akcji oraz będzie miał o 1 520 000 więcej głosów na walnym zgromadzeniu emitenta" - czytamy dalej.

"Przed opisanym wyżej objęciem Invest-Mot sp. z o.o. posiadał 2 000 000 (3,38%) akcji spółki Ursus S.A., które uprawniały do 2 000 000 (3,38%) głosów na walnych zgromadzeniach emitenta, po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Invest-Mot sp. z o.o. zwiększy posiadany pakiet akcji emitenta o 100 000 akcji oraz będzie miał o 100 000 więcej głosów na walnym zgromadzeniu emitenta" - podsumowano.

Dokonane objęcia akcji nie wyczerpują subskrypcji akcji serii S.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.