Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Pylon przeprowadzi emisję akcji z pp na przełomie III i IV kw.

Udostępnij

Akcjonariusze Pylona zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 15 092 694 akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Emisja zaplanowana została na przełom III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję.

"Kapitał zakładowy PYL (PYLON) S.A. dzieli się obecnie na 15 092 694 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 509 269,4 zł i zostanie podwyższony - w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł - do kwoty nie większej niż 3 018 538,8 zł" - czytamy w komunikacie.

Celem emisji nowych akcji Pylon S.A. jest maksymalne ograniczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego, zawartej przez spółkę z Alior Bankiem oraz uregulowanie - w drodze objęcia akcji nowej emisji - należności względem PH "Maks", stanowiącej wkład własny na zakup za 2,5 mln zł 1,09 ha nieruchomości zabudowanej w Jarocinie, na której jeszcze w 2016 roku spółka uruchomi nowy zakład produkcyjny o łącznej powierzchni ponad 3,3 tys. m2.

Rozwiązanie to ma pozwolić spółce na długofalowe uwolnienie znacznych środków finansowych, umożliwiających dalszy, intensywny rozwój, podkreśliła spółka.

"Przeniesienie działalności produkcyjnej do własnego zakładu to plan, który konsekwentnie zakładaliśmy w strategii inwestycyjnej naszej spółki. Jesteśmy przekonani, że w perspektywie długofalowej inwestycje w infrastrukturę i działalność badawczo-rozwojową przyczynią się do znaczącego zwiększenia naszych przewag rynkowych w ujęciu technologicznym, co z kolei pozwala zakładać, że w perspektywie kolejnych lat wartość Pylon S.A. będzie wzrastać. Dlatego w ocenie zarządu i rady nadzorczej przeprowadzenie celowej emisji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest najbardziej optymalnym narzędziem finansowania zobowiązań z tytułu zakupu zabudowanej nieruchomości przemysłowej w Jarocinie" - powiedział prezes Pylona Mateusz Jujka, cytowany w komunikacie.

"Od kilku lat systematycznie rozwijamy zaplecze produkcyjne, podnosząc tym samym potencjał rozwoju Pylon S.A. [...] Przyjęta przez nas formuła długofalowego zaangażowania w rozwój organiczny Pylon S.A. wymaga jednak znaczących inwestycji w infrastrukturę, dlatego - uwzględniając szeroko zakrojone plany strategiczne na lata 2016-2020 - jesteśmy przekonani, że dokapitalizowanie spółki w drodze nowej emisji akcji, z której środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości, jest jak najbardziej uzasadnione" - dodał przewodniczący rady nadzorczej Mikołaj Rubeńczyk, także cytowany w komunikacie.

Pylon to producent wysokiej jakości zestawów głośnikowych. Spółka notowana jest od 2013 roku na rynku NewConnect. W 2015 roku Pylon osiągnął 52% wzrost sprzedaży produktów własnych w ujęciu ilościowym i 59% pod względem przychodów. Przychody spółki wyniosły w 2015 roku 2,29 mln zł w porównaniu do 1,44 mln zł rok wcześniej.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus