Wyniki analizowanych przez ekspertów spółek, okazały się w drugim kwartale 2018 r. nieznacznie lepsze od oczekiwań. Diabeł tkwi jednak w szczegółach i o ile spółki wchodzące w skład WIG20 mogły pochwali się zyskami o 10% wyższymi niż przed rokiem, o tyle mniejsze przedsiębiorstwa pokazały wynik netto o -7% niższy r/r. Czy podobnie będzie w kolejnych kwartałach?

„Wydaje nam się, że w nadchodzących kwartałach dynamika korporacyjnych zysków powinna wspierać ceteris paribus kursy spółek lokalnych. Jednocześnie dostrzegamy, że wzrosty lokalnych indeksów z  ostatnich 2 miesięcy (od 28 czerwca indeks WIG zyskał 10%) w  dużym stopniu wyczerpały uzasadniony fundamentalnie potencjał wzrostu szerokiego rynku (zakładamy, że fundamentalna wartość indeksu WIG na koniec 2018 roku wyniesie 62,0  tys. punktów, czyli ledwie 2% powyżej obecnego poziomu indeksu (60,7 tys. pkt)).”

Druga połowa roku w wykonaniu krajowych spółek powinna być więc nie gorsza od pierwszej, m.in. dzięki lepszym wynikom banków, mniejszemu spadkowi zysków spółek paliwowych oraz poprawie wyników KGH (KGHM) i JSW. W dalszym ciąg wszystko zależeć będzie więc od spółek o największej kapitalizacji.

I takie też zostały przez analityków dodane do portfela inwestycyjnego na kolejny miesiąc. Poza wspominaną JSW, która poza niską wyceną (C/Z ok. 5x) ma szanse na lepsze wyniki II półrocza z uwagi na zaksięgowanie większości premii pracowniczych w pierwszej połowie roku oraz możliwą dywidendę (czemu przyglądaliśmy się tutaj), do portfela trafiły także inne komponenty WIG20 w postaci EUR (EUROCASH) oraz ALR (ALIOR).

W przypadku pierwszej ze spółek, analitycy liczą na poprawę dynamiki zysków w drugim półroczu i w związku z tym ponieśli też swoją krótkoterminową rekomendację dla akcji Eurocash do „przeważaj”. Natomiast wprowadzenie do portfela akcji Alior Banku, i to z najwyższą wagą spośród wszystkich pozycji, analitycy uzasadnili w ten sposób:

„z uwagi na mocne wyniki finansowe za II kw. 2018 roku, które potwierdziły progresję zysków oraz solidny poziom wolumenów, zarząd Banku podtrzymał cele na 2018 rok, potencjał wzrostu wspierają generowane wewnętrznie zyski, a zniknęły ryzyka związane z ewentualną fuzją z Pekao” – czytamy w raporcie

Ostatnią z nowości jest nieco mniejsza spółka, wchodząca w skład sWIG80 AB. Do inwestycji zespół DM BOŚ skłoniły dwa czynniki: zapowiedź skupu akcji, a także oczekiwana poprawa dynamiki wyników w drugiej połowie roku.

ABE (ABPL) można jednak traktować jako wyjątek, ponieważ dwóch innych przedstawicieli indeksu małych spółek opuściło portfel. Analitycy zrezygnowali bowiem z dalszej inwestycji w PLW (PLAYWAY) (zmalała luka do ustalonej ceny docelowej 165,4) oraz ABS (ASSECOBS) (po spektakularnych wynikach za II kw. nie widać kolejnych bodźców do wzrostu). Brak wyraźnych katalizatorów po mocnych wynikach podano również jako przyczynę usunięcia z portfela akcji EGS (ERGIS).

Natomiast z przypadku MIL (MILLENNIUM) obawy analityków budzi możliwy napływ niekorzystnych informacji dotyczących prac nad ustawą o pomocy dla frankowiczów.

 

Lista spółek, których notowania mogą w najbliższym miesiącu zachowywać się gorzej od rynku pozostała bez większych zmian. Opuściły ją jednie akcje ING (INGBSK). Zespół DM BOŚ w dalszym ciągu obstawia spadki notowań AGO (AGORA), ERB (ERBUD), RFK (RAFAKO) oraz CIG (CIGAMES).