Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Analitycy podpowiadają gdzie szukać okazji inwestycyjnych

Udostępnij

Trzeci kwartał 2018 r. był dla WIG najlepszym w roku pod względem osiągniętej stopy zwrotu. I chociaż +5,4% wzrost to głównie zasługa udanego lipca, to wynik cieszy, biorąc pod uwagę spadkową pierwszą połowę roku. Czy końcówka 2018 r. utrzyma tendencję, a czwarty kwartał będzie lepszy od poprzedniego? Analitycy podpowiadają, które spółki mają szansę na największe wzrosty notowań.

Wschodząca gwiazda

Ponad 164%, tyle brakuje aktualnej wycenie STL (STELMET) aby osiągnąć nową, wyższą cenę docelową 20,45 zł ustaloną przez zespół DM mBanku. W momencie wydania rekomendacji było to „jedynie” +80%, ale notowania tego producenta architektury ogrodowej w dalszym ciągu kontynuują trwające niemal od giełdowego debiutu spadki. Co zwróciło więc uwagę analityków?

Eksperci nie ukrywają, że sezon 2017/2018 jest dla spółki trudny i znacząca poprawa wyników jest mało prawdopodobna. To efekt m.in. zimnego początku wiosny i późniejszego rozpoczęcie sezonu, a także problemów z logistyką i dostarczeniem produktów w Wielkiej Brytanii. Niemniej zakład w Grudziądzu odnotował poprawę efektywności, spółka jest nisko wyceniana, a kolejne lata powinny przynieść istotną poprawę wyników.

W bieżącym roku, mimo wzrostu przychodów o +3% r/r i EBITDA o +16% r/r, zyski Stelmetu mają spaść o ponad -20% do 15 mln zł. Kolejny rok ma przynieść jednak odbicie, sprzedaż być wyższa o 15% r/r, EBITDA o 31% r/r, a wynik wzrosnąć aż o 200% r/r do 45 mln zł. Kontynowania ma być też poprawa rentowności, z 10,7% w roku ubiegłym do 12,1% w bieżącym i 13,8% w sezonie 2018/2019.

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Również działającą na wyobraźnię stopę zwrotu, bo +147% może przynieść inwestycja w akcje ZEP (ZEPAK) rekomendowana przez analityków Santander DM. Ich nowa wycena Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin to 17,3 zł (obniżona z 18,9 zł), utrzymali oni jednak zalecenie „kupuj”. Notowania spółki mają rosnąć głównie dzięki wzrostowi cen energii elektrycznej i CO2.

"Oczekujemy, że obecne ceny certyfikatów energii elektrycznej i CO2 powinny pozwolić na wzrost spreadu dla węgla brunatnego o 47 zł/MWh w 2021P w stosunku do 2018 roku. Uważamy, że wykorzystanie rynkowych cen powinno pozwolić jednostce o mocy 1GW na węglu brunatnym zwiększyć EBITDA o ponad 200 mln PLN w porównaniu do "standardowego" 2018 r." – wyjaśnia w rekomendacji Paweł Puchalski

W efekcie zysk netto spółki ma w 2019 r. wzrosnąć do 109 mln zł, a rok później do 232 mln zł. Jego część ma też niezmiennie trafiać do akcjonariuszy. Autorzy raportu oczekują bowiem utrzymania polityki dywidendowej, a stopa dywidendy w 2019 r. ma wynieść 17%.

 

Natomiast zdaniem analityków East Velue Research okazji inwestycyjnych nie brakuje również na NewConnect, a jedną z nich jest VOI (VOICETEL). Nieznacznie obniżyli swoją wycenę akcji spółki do 242,3 zł, oceniając jednocześnie ich potencjał do wzrostu na ponad 100%.

Spółka ma za sobą bardzo udaną pierwszą połowę roku, kiedy zwiększyła sprzedaż, EBIT oraz zysk netto o ponad 140% r/r. Zdaniem ekspertów kurs nie odzwierciedla jednak wzrostu wyników, a przyczyny upatrują w… rachunkowości. Voicetel jako spółka z NewConnect stosuje KSR, a nie MSSF i w związku z tym wydatki na rozwój oprogramowania są klasyfikowane jako pozostałe aktywa długoterminowe, a nie jako wartości niematerialne. Ma to się zmienić do 2019 r., po przejściu na główny parkiet GPW.

W międzyczasie analitycy uaktualnili swoje prognozy dla wyników spółki. Ich zdaniem potencjał dla rynku przetwarzania języka naturalnego pozostaje bardzo obiecujący, co ma pomóc Voicetel w dynamicznym rozwoju.

 

Potencjalnie wysokie stopy zwrotu mogą przynieść jednak nie tylko akcje przecenionych, mniejszych przedsiębiorstw. Zdaniem zespołu DM mBanku okazji warto szukać również wśród komponentów WIG20. Zalecają oni zakup ENG (ENERGA), które wycenili na 15,27 zł o niemal 86% więcej niż wynosi ich aktualny kurs.

 

„Przy dalszym wzrośnie rentowności OZE pozwoli to na wyraźny wzrost EBITDA Grupy w 2019 roku. Spółka korzysta na dynamicznych wzrostach cen energii i zielonych certyfikatów (wzrost przychody z OZE 80-100 mln PLN w skali roku), a rosnące rynkowe stopy procentowe mogą wpłynąć na przyszły zwrot w dystrybucji. Teoretycznie profil inwestycyjny Energi zasługuje na premię (…), a tymczasem Spółka notowania jest z dyskontem do najbliższych konkurentów.” – argumentuje Kamil Kliszcz

 

Znak zapytania

Pozostając w ramach WIG20, niejasna pozostaje przyszłość PKN (PKNORLEN). Spośród wrześniowych rekomendacji, naftowy koncern otrzymał ich pełne spektrum. Od „kupuj”, przez „neutralnie”, po „sprzedaj”.

Najbardziej optymistyczne zalecenie wydał zespól DM BOŚ, jednak ich cena docelowa (110 zł), nie odbiega znacząco od tej ustalonej przez analityków Vestro DM (109 zł), opatrzonej etykietą „neutralnie”. Obie dają więc akcjom PKN Orlen około 13% potencjał wzrostu.

Mimo podobnych cen, wymowa obu rekomendacji nie jest jednakowa. O ile eksperci DM BOŚ prognozują poprawę w segmencie detalicznym, pozytywne efekty nowej instalacji polietylenu oraz rozruch elektrociepłowni w Płocku, o tyle zespół Vestor DM prezentuje raczej chłodniejsze podejście. Zwraca uwagę, że dyskonto do europejskich rafinerii jest uzasadnione z uwagi na ryzyko polityczne i niższą stopę dywidendy, a możliwość udziału spółki w projekcie elektrowni jądrowej nadal istnieje (oceniają ją na 50%).

Na jeszcze inne aspekty sytuacji PKN Orlen uwagę zwrócili analitycy DM mBanku, wyceniający akcję spółki najniżej. Ich zdaniem inwestorów powinna niepokoić hossa na akcjach Lotosu, bo zwiększa to koszty ewentualnego przejęcia. Przypominają też o ryzyku podatku paliwowego, który może mieć negatywny wpływ na wyniki segmentu detalicznego. Utrzymali więc swoje zalecenie „sprzedaj” przy nowej cenie docelowej 81,38 zł.

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus