Tatry Mountain Resorts (TMR (TATRY)) przeprowadza emisję obligacji z terminem zapadalności 10 października 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 90 mln euro, podała spółka. Wcześniej słowacki bank centralny zaakceptował prospekt związany z publiczną emisją tych papierów przeprowadzaną na Słowacji.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 euro, a wysokość kuponu - płatnego co sześć miesięcy - to 4,4%.

"Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane przede wszystkim do spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek oraz do finansowania standardowej działalności spółki" - czytamy w komunikacie.

Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2012 r.