Larq prognozuje, że spółki portfelowe wypracują w 2018 r. następujące wyniki na poziomie EBITDA: Nextbike Polska +16,4 mln zł, Brand 24 -0,9 mln zł, Synergic +8,2 mln zł, Youlead w organizacji -0,4 mln zł, LRQ (LARQ) i pozostałe spółki -4,9 mln zł, podał Larq.

"Uwzględniając bieżącą sytuację oraz plany poszczególnych spółek zarząd Larq, przedstawia następującą prognozę wyników poszczególnych spółek na rok 2018 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

1) NXB (NEXTBIKE) - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych:

- wzrost liczby obsługiwanych rowerów o 46% do 17,8 tys. szt. z 12,2 tys. szt. na koniec 2017 roku.

- przychody ze sprzedaży 70,5 mln zł, wzrost o 62% z 43,5 mln zł w 2017 roku.

- zysk EBITDA 16,4 mln zł, wzrost o 8% z 15,2 mln zł w 2017 roku.

2) B24 (BRAND24) - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, sprzedawanego w modelu SaaS (ang. Software as a Service):

- wzrost liczby aktywnych klientów o 34% do 2 935 użytkowników z 2 196 na koniec 2017 roku.

- przychody ze sprzedaży 10,8 mln zł, wzrost o 42% z 7,6 mln zł w 2017 roku.

- strata EBITDA 0,9 mln zł, wobec straty 0,3 mln zł w 2017 roku.

3) Synergic sp. z o.o. - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej:

- wzrost bazy dostępnych do sprzedaży nośników reklamy o 22% do 49,3 tys. m2 z 40,4 tys. m2 na koniec 2017 roku.

- przychody ze sprzedaży 38,0 mln zł, wzrost o 7% z 35,5 mln zł w 2017 roku.

- zysk EBITDA (bez uwzględnienia transakcji wewnątrzgrupowych) 8,2 mln zł, wzrost o 27% z 6,5 mln zł w 2017 roku.

4) działalność Youlead sp. z o.o. w organizacji (spółka w procesie wydzielenia z Intelisoft sp. z o.o.) - właściciel rozbudowanego narzędzia klasy sales & marketing automation wspierającego generowanie i konwertowanie lead'ów sprzedażowych, sprzedawanego w modelu SaaS:

- wzrost liczby aktywnych klientów o 31% do 70 użytkowników z 53 na koniec 2017 roku.

- przychody ze sprzedaży 1,8 mln zł, wzrost o 31% z 1,4 mln zł w 2017 roku.

- strata EBITDA 0,4 mln zł, wobec zysku 0,1 mln zł w 2017 roku.

5) LRQ (LARQ) i pozostałe spółki:

- strata EBITDA 4,9 mln zł, wobec straty 8,8 mln zł w 2017 roku (w tym koszty programu motywacyjnego 0,4 mln zł wobec 3,5 mln zł w 2017 roku oraz bez uwzględnienia zmian w wycenie aktywów wycenianych przez Larq w wartości godziwej).

"Zarząd Larq założył, że do końca 2018 r. warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie zmienią się w istotny sposób w stosunku do sytuacji bieżącej oraz nie pojawią się czynniki, mogące istotnie ograniczyć popyt na produkty i usługi oferowane przez spółki portfelowe Larq. Zarząd Larq będzie monitorować możliwość realizacji prognozy poprzez bieżącą analizę realizacji budżetów spółek portfelowych oraz analizę podstawowych zewnętrznych czynników wpływających na wyniki spółek" - podano także.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.