Zaktualizowana prognoza finansowa ACT (ACTION) zakłada 1,74 mln zł straty EBITDA w III kw. 2018 r., 2,67 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2018 r. oraz 16,1 mln zł, 18,19 mln zł i 16,68 mln zł zysku EBITDA odpowiednio w latach 2019, 2020 i 2024, podała spółka.

Action zakłada też, że przychody ze sprzedaży osiągną 346,03 mln zł w III kw. 2018 r., 416,21 mln zł w IV kw. 2018 r., 1 539,96 mln zł w 2019 r., 1 612,37 mln zł w 2020 r. i 1 671,92 mln zł w 2024 r. 

"W ocenie spółki konieczność aktualizacji prognozy wynika z faktu wydłużającego się trwania postępowania sanacyjnego i zdarzeń, które wystąpiły po publikacji poprzedniej prognozy i miały wpływ na jej aktualność. W szczególności zdarzeniem takim była rozpoczęta likwidacja Action Europe GmbH, spółki zależnej emitenta i szacowany jej wpływ na sytuacje finansową spółki. Ponadto zachodzi konieczność uwzględnienia w prognozie spłaty kwoty 202 mln w ramach realizacji przez spółkę zaproponowanych przez nią propozycji układowych z dnia 21.09.2018 r., a także danych z wykonania poprzedniej prognozy" - czytamy w komunikacie.

Zmodyfikowana prognoza finansowa uwzględnia spłaty dokonywane przez spółkę w wykonaniu układu na warunkach wskazanych w propozycji układowych z dnia 21.09.2018 r., podano także.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.