PKO (PKOBP) spełnia kryteria do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku za 2018 rok i jest bliski spełnienia kryterium do wypłaty do 50% zysku - liczy bowiem na obniżenie bufora stress testowego, który pozwoliłby na wypłatę wyższej niż 25% kwoty z zysku za br., poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. 

"Bank spełnia kryteria do wypłaty dywidendy do 25% i jest blisko spełnienia kryterium wypłaty dywidendy do 50% zysku netto" - powiedział Kozłowski podczas konferencji. 

Dodał, że wskaźnik uwzględnia bufor stress testowy, który będzie podlegał rewizji Komisji Nadzoru Finansowego. 

"Podstawą tej rewizji będą wyniki stress testów przeprowadzonych przez EBA, podczas których PKO Bank Polski został uznany za instytucję najodporniejszą na warunki stressowe w Europie. Spodziewamy się w związku z tym, że ten bufor ulegnie zmniejszeniu. Po tym bank powinien spełniać warunku do wypłaty do 50% zysku za 2018 rok w formie dywidendy" - podkreślił Kozłowski. 

Jak podał wczoraj bank, testy warunków skrajnych przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wykazały, że PKO BP jest najodporniejszym bankiem w Europie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 306,08 mld zł na koniec III kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.