Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Maksbud (lider), Unibep i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Trakt" podpisało umowę o wartości ok. 124,7 mln zł netto na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec - Ostrożany", podał UNI (UNIBEP), na który przypada ok. 40 mln zł netto wynagrodzenia.

"Zamawiającym jest: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział w Białymstoku. Wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 124,7 mln zł netto, z czego wynagrodzenie emitenta stanowi ok. 40 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Okres realizacji inwestycji wynosi 15 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że prace będą realizowane poza tzw. okresem zimowym, tj. okresem trwającym od 15 grudnia do 15 marca każdego roku, podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.