Zmiany kursu euro oraz wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych Grupy LCC (LCCORP) obniżyły skonsolidowany zysk brutto za III kw. br. o 32,97 mln zł, podała spółka.

"Łączny wpływ zmian opisanych w punkcie I oraz II na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za III kwartał 2018 roku wyniósł 32 965 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę" - czytamy w komunikacie.

Zmiany w pkt I dotyczą rezultatów "znaczącej zmiany kursu euro", a w pkt II - "znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych". Spółka podkreśla, że zmiany te miały charakter niepieniężny.

"Łączny wpływ zmian opisanych w punkcie I oraz II na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za trzy kwartały 2018 roku wyniósł 6 747 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę" - czytamy dalej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.