PKN (PKNORLEN) nie bierze pod uwagę udziału w programie budowy elektrowni atomowej w Polsce, wynika z wypowiedzi prezesa Daniella Obajtka.

"Nie chcemy tego tematu podgrzewać, bo miał on swoje konsekwencje na giełdzie. Nasze wiodące tematy to Lotos i petrochemia" - powiedział Obajtek dziennikarzom w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie, zapytany o udział koncernu w programie atomowym.

Przypomniał, że planowany capex na petrochemię wynosi 8,3 mld zł do 2023 r., konieczne są także nakłady odtworzeniowe, a od 2024 r. będą ponoszone nakłady na farmy wiatrowe na morzu.

"Nasz core business to rafineria i petrochemia. Istotny jest też detal. Inwestujemy w energetykę" - podkreślił prezes.

"Nie pojawia się ten temat, o który pan pyta" - dodał, odnosząc się do kwestii programu atomowego.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.