PKN Orlen liczy, że dzięki wprowadzonemu programowi lojalnościowemu "Orlen w Portfelu" liczba inwestorów indywidualnych zarejestrowanych na walnych zgromadzeniach zwiększy się w ciągu roku do ok. 20 tys. z 10 tys., poinformowała wiceprezes Patrycja Klarecka.

"Obecnie udział inwestorów indywidualnych mamy na poziomie ok. 4%, podczas gdy na całym rynku kapitałowym jest to ok. 12%. Chcielibyśmy, żeby udział wśród naszych inwestorów wzrósł przynajmniej do tego poziomu" - powiedziała Klarecka dziennikarzom w Rzeszowie.

Obecnie na walne zgromadzenia rejestruje się ok. 10 tys. akcjonariuszy indywidualnych.

"Chcielibyśmy przynajmniej podwoić tę liczbę w ciągu roku i mieć ok. 20 tys. takich akcjonariuszy" - powiedziała Klarecka.

PKN (PKNORLEN) rozpoczął długoterminowy program "Orlen w Portfelu", skierowany do inwestorów indywidualnych.

"Jesteśmy jednym z największych emitentów notowanych na GPW, a to zobowiązuje i motywuje do działania. Uruchamiając program 'Orlen w Portfelu' chcemy zachęcić Polaków do większej aktywności i zarabiania poprzez świadome inwestowanie na rynku kapitałowym. Jest to ważne, zwłaszcza w kontekście dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki i poprawy większości wskaźników ekonomicznych. Nasz unikatowy program kierujemy do inwestorów indywidualnych, którzy myślą również o inwestycjach długoterminowych. I chcemy to docenić. Nasi akcjonariusze indywidualni będą mogli skorzystać z wyjątkowych przywilejów m.in. w postaci upustów, rabatów, co przełoży się na konkretne oszczędności. W ten sposób chcemy wyróżnić tych, którzy korzystają na co dzień z naszych usług i oferty, ale traktują akcje naszej spółki jako długoterminową inwestycję"  - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Uczestnicy programu będą mogli korzystać z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu, jeśli przez okres co najmniej jednego miesiąca utrzymają pakiet minimum 50 akcji PKN Orlen na swoim rachunku maklerskim w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

"Akcjonariusze, którzy spełnią ten warunek, będą mogli skorzystać z 15 groszy rabatu na każdy litr paliwa Verva oraz 10 groszy rabatu na każdy litr paliwa Efecta. Udział w programie pozwoli zaoszczędzić nawet do 540 zł na paliwie rocznie. W ramach programu przewidziane jest także 10% upustu na produkty z oferty pozapaliwowej. Zniżki odnawiane są na kolejne miesiące, pod warunkiem utrzymywania przez uczestnika programu akcji PKN Orlen przez dłuższy okres" - czytamy w komunikacie.

Partnerem programu jest Dom Maklerski PKO BP. Program ma również charakter edukacyjny. Jego celem jest pogłębianie wiedzy Polaków na temat funkcjonowania rynku kapitałowego.

"Inwestowanie jest dla wszystkich. Warto jednak znać reguły funkcjonowania rynku kapitałowego. Jako największa spółka w Polsce chcemy zadbać o edukację potencjalnych inwestorów. Dlatego jednym z głównych filarów programu 'Orlen w Portfelu' jest edukacja. Chcemy poszerzyć wiedzę Polaków na temat funkcjonowania rynku kapitałowego i zachęcić ich do zapoznania się z instrumentami finansowymi, co daje podstawę do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych. Stąd idea Akademii Inwestowania. Tę ofertę adresujemy nie tylko dla tych, którzy inwestują w akcje PKN Orlen. Do części edukacyjnej programu zapraszamy wszystkich, bez względu na to, czy dopiero stawiają pierwsze kroki w zarządzaniu swoim kapitałem czy z powodzeniem działają już na rynkach finansowych" - powiedziała Klarecka, cytowana w komunikacie.

Patronat merytoryczny nad programem objęło Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.