Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Elektrotim: Strategia na lata 2019-2022 koncentruje się na marży

Udostępnij

Strategia ELT (ELEKTROTI) na lata 2019-2022 przedkłada wzrost osiąganej marży nad znaczące zwiększanie przychodów, poinformował prezes Andrzej Diakun.

"Nie planujemy radykalnych wzrostów przychodów, bo pojawiają się bariery wynikające z zasobów" - powiedział Diakun podczas konferencji prasowej, wyjaśniając, że chodzi np. o ograniczenia na rynku pracy.

"Będziemy sprzedawać produkty, na których się znamy i które nas wyróżniają od innych. Więc może nie będą mocno rosły przychody, ale będzie rosła marża" - dodał.

Poinformował, że strategia zakłada rentowność operacyjną powyżej 7%, ROE 15% i wycenę rynkową 250 mln zł.

"Będziemy szukali możliwości przejęć i akwizycji. Jesteśmy zainteresowani i szukamy takich firm, które będą pasowały do naszej strategii" - zapowiedział także prezes.

Pytany o podejście do wypłaty dywidendy w okresie realizacji strategii, wskazał, że z punktu widzenia strategii kluczowa jest wartość spółki dla akcjonariuszy. Ta budowana jest - według niego - przez dwa elementy: "zmianę fundamentów spółki i dywidendę".

13 listopada spółka podała, że "Wizja roku 2022" określona w strategia spółki na lata 2019-2022 zakłada osiągnięcie 340-400 mln zł skonsolidowanych przychodów.

W okresie I-III kw. 2018 r. spółka miała 193 mln zł skonsolidowanej sprzedaży. Podczas konferencji prasowej Diakun ocenił, że uwzględniając charakterystyczną dla spółki sezonowość, przychody mogą wynieść ponad 300 mln zł w całym roku.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293 mln zł w 2017 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+