Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dekpol pewny realizacji prognozy dotyczącej obrotów na poziomie 800 mln zł w całym roku

Udostępnij

Zarząd DEK (DEKPOL) nie widzi zagrożenia w realizacji prognozy finansowej zakładającej osiągnięcie w całym roku obrotów na poziomie 800 mln zł, podała spółka. Przychody Grupy Dekpol wzrosły o 59% do 571,8 mln zł w ujęciu r/r.  

"Grupa kapitałowa Dekpol w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. osiągnęła 571,8 mln zł przychodów, czyli o 59% więcej względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Od stycznia do końca września br. wypracowała jednocześnie zysk netto na poziomie 22,2 mln zł. Przez pierwszych dziewięć miesięcy wartość kapitałów własnych wzrosła o 9,3% do 179,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W ramach segmentu generalnego wykonawstwa grupa kapitałowa na koniec trzeciego kwartału 2018 r. realizowała kontrakty o łącznej umownej wartości blisko 600 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 281 mln zł netto. Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych. Głównym obszarem działalności pozostaje województwo pomorskie, gdzie realizowanych jest niemal 54% projektów, podano również.

"W ramach segmentu deweloperskiego grupa kapitałowa Dekpol utrzymuje stabilną pozycję na rynku. W pierwszych trzech kwartałach br. kontraktacja w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 452 lokale. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku była na poziomie 687 lokali. Z uwagi na sprzedaż w 2018 roku inwestycji mieszkaniowych o wyższym prestiżu i tym samym wyższych cenach transakcyjnych (m.in. Grano Residence w Gdańsku) w ujęciu wartościowym sprzedaż lokali odbiega jedynie o ok. 6% od wartości lokali sprzedanych po trzech kwartałach 2017 roku" - czytamy dalej.

W przychodach segmentu deweloperskiego w trzech kwartałach br. rozpoznana została sprzedaż 349 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku rozpoznano ich 380, a w całym 2017 roku 573. Według stanu na koniec września br. w ofercie sprzedażowej pozostawały 463 lokale, wskazano.

"Segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych zakończył pierwsze dziewięć miesięcy 2018 roku wzrostem przychodów o  43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach tej części biznesu grupa zaczęła specjalizować się w wytwarzaniu wielkogabarytowych produktów dla swoich klientów. Systematyczne wdrażanie technik Lean Manufactoring zaowocowało wysoką oceną w czasie audytu niezależnej jednostki certyfikującej dla jednego z największych odbiorców OEM na świecie. Uzyskany wynik audytu, wynoszący 92%, spotkał się z uznaniem nowego klienta OEM, jak również odbił się szerokim echem wśród europejskich producentów podobnej branży w Europie" - czytamy.

Mając na uwadze wyniki osiągnięte po trzech kwartałach br., zarząd spółki nie widzi zagrożenia w realizacji opublikowanej prognozy. Zakłada ona, że przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Dekpol za 2018 rok łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności mogą wynieść 800 mln zł, podsumowano.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+