Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową VRG wyniosły około 147,0 mln zł. W porównaniu do sprzedaży osiągniętej w analogicznym miesiącu 2017 r. były wyższe o ok. 34%.

W całym okresie styczeń - grudzień 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży VST (VISTULA) osiągneła około 804,7 mln zł i była o 16,9% wyższa r/r.

W rozbiciu na poszczególne segmenty działalności, segment odzieżowy (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) wypracował sprzedaż około 78,1 mln zł, o 50,1% wyższą niż w grudniu 2017 r. Całoroczna sprzedaż segmentu wyniosła natomiast około 452,9 mln zł, czyli o 16,8% r/r więcej niż okresie styczeń – grudzień 2017 r.

Sprzedaż w segmencie jubilerskim, czyli marki W.KRUK wyniosła w grudniu 2018 r. około 65,2 mln zł (+27,1% r/r). W ujęciu narastającym wartość przychodów w okresie styczeń - grudzień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 312,8 mln zł, była więc o 21,3% wyższa niż rok wcześniej.

„VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w grudniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 53,9 % i była niższa od marży osiągniętej w grudniu 2017 roku o około 0,1 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - grudzień 2018 wyniosła około 51,2% i była niższa o 0,9 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.” – poinformowała spółka

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec grudnia 2018 roku wyniosła 51,6 tys. m2.