EFF B.V., kontrolujący pośrednio i bezpośrednio 30,8% łącznie liczby głosów EMT (ELEMENTAL) (wg danych na 1.01.2019 r.), zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ spółki punktu dotyczącego upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.

Zgodnie z projektem uchwały przedmiotem skupu ma być nie więcej niż 34 mln akcji własnych, stanowiących 19,95% kapitału zakładowego. Elemental Holding ma przeznaczyć na ten cel maksymalnie 60 mln zł, a akcje mogą być nabywane po cenie nie wyższej niż 1,75 zł.

NWZ spółki ma się odbyć 23.01.2019 r.