Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową ABC (ABCDATA) były w grudniu 2018 r. równe 484 mln zł. W stosunku do grudnia poprzedniego roku oznacza to spadek -18%.