Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez SOL (SOLAR) w grudniu 2018 roku wyniosły 12,5 mln zł. Sprzedaż realizowana w salonach własnych Grupy Kapitałowej Solar Company, w tym w outletach była równa 12,2 mln zł.

W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. sprzedaż spółki wzrosła więc o 15%. W grudniu 2017 r. przychody Solar wyniosły 10,9 mln zł.