Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Baltona wyniosły w grudniu 2018 r. 38 829 tys. zł.  W porównaniu do wyników osiągniętych w analogicznym okresie 2017 r. były wyższe o 24%.

W okresie styczeń - grudzień 2018 sprzedaż BAL (BALTONA) wyniosła 480 192 tys. zł i była wyższa od przychodów wypracowanych w 2017 r. o 32%.

Spółka podała, że dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących, głównie ze względu na różnice w kursach walut oraz korekty sprzedaży.