Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez PSW (PGSSOFT) wyniosła w IV kwartale 2018 r. około 34 721 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku oznacza to wzrost o 36,29%.

Spółka pozyskała w tym okresie 7 nowych klientów. Wzrost liczony w euro wyniósł 33,26% r/r.

"Zarząd spodziewa się, że na uzyskany zysk w IV kwartale 2018 roku wycena zabezpieczeń walutowych będzie miała bardzo mały wpływ." - zaznaczono w komunikacie