Murapol ogłosił zamiar nabycia akcji ABA (ABADONRE) w drodze przymusowego wykupu. Przedmiotem wykupu jest 1 549 274 akcji spółki stanowiących 5,52% w jej kapitał zakładowym. Cena zakupu akcji wynosi 4,44 zł.

„Żądający Sprzedaży samodzielnie posiada 26.518.248 (…) Akcji, uprawniających do 26.518.248 (…) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 94,48% ogólnej liczby głosów w Spółce." - czytamy w treści żądania

Przymusowy wykup rozpoczął się 15.01.2019 r., a dzień wykupu został ustlaony na 18.01.2019 r.

W związku z rozpoczęciem procesu wykupu, obrót akcjami Abadon Real Estate został zawieszony przez GPW.