Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa Cloud Technologies kupuje licencję na platformę do automatycznego zakupu mediów

Udostępnij

OnAudience Ltd, spółka zależna od CLD (CLOUD), polskiego lidera analityki Big Data i jednego z największych na świecie dostawców anonimowych danych o zainteresowaniach użytkowników Internetu, podpisała ze spółką IIIT umowę zakupu licencji na platformę DSP (ang. Demand Side Platform), umożliwiającą automatyczny zakup powierzchni reklamowej w modelu aukcyjnym. W wyniku transakcji Grupa zwiększy wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji, uniezależni się od zewnętrznego dostawcy i zgodnie ze swoimi szacunkami poprawi przepływy operacyjne o około 5 mln zł rocznie. Wartość transakcji to 15,5 mln zł.

Cloud Technologies S.A. dotychczas korzystała z przedmiotowej platformy w modelu SaaS ponosząc miesięczną opłatę w wysokości 800 tys. zł (kwota ta obejmowała łączny koszt licencji, usługi utrzymania i infrastruktury). Dzięki przeprowadzonej transakcji wydatki spadną do około 370 tys. zł miesięcznie i będą się wiązały z bieżącym utrzymaniem platformy (250 tys. zł miesięcznie) oraz kosztem infrastruktury (120 tys. zł miesięcznie).

- Platforma DSP jest dla nas jednym ze strategicznych narzędzi, ponieważ technologia ta umożliwia nam świadczenie usług związanych z reklamą online, jak również pełni ważną rolę w pozyskiwaniu niektórych rodzajów danych. Zwiększenie kontroli nad rozwojem tego oprogramowania w połączeniu z rozwijaną przez nas technologią DMP umożliwi nam przetwarzanie jeszcze większej ilości danych jak również uruchomienie nowych produktów, a tym samym ułatwi nam dalszą ekspansję międzynarodową mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Oprogramowanie umożliwia zautomatyzowany zakup powierzchni reklamowej w modelu programatycznym oraz jego optymalizację przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji w oparciu o metody uczenia maszynowego. Przy pomocy tej technologii reklamodawcy realizujący kampanie w modelu aukcyjnym licytują odsłony na giełdach reklamowych z wykorzystaniem platform do zarządzania danymi. Koszt zakupu powierzchni reklamowych jest dla Grupy Cloud Technologies głównym kosztem operacyjnym, a przedmiotowa platforma umożliwia spółce zarządzanie poziomem tych kosztów.

Platforma została kupiona przez spółkę OnAudience Ltd w 100% należącą do Cloud Technologies S.A., która zapłaci za platformę 15,5 mln zł, co jest zgodne z zakresem wyceny przygotowanej przez niezależnego zewnętrznego doradcę. Ustalona cena będzie uregulowana w gotówce lub w formie przelewu należności, bez konieczności korzystania z finansowania dłużnego, do 28 lutego 2019 r. Grupa Cloud Technologies do końca lutego 2019 r. ma możliwość wypowiedzenia umowy, pod warunkiem uiszczenia na rzecz IIIT wynagrodzenia za korzystanie z platformy za okres od podpisania umowy do wypowiedzenia umowy.

Licencja będzie stanowić wartość niematerialną i prawną oraz będzie amortyzowana, co pozytywnie wpłynie na skonsolidowaną EBITDA. Poprawie, o około 5 mln zł rocznie, ulegną również przepływy z działalności operacyjnej.

Podpisana umowa jest istotnym elementem reorganizacji grupy kapitałowej Cloud Technologies. Docelowo działalność w zakresie monetyzacji danych i związane z nią licencje będą się znajdować w spółce zależnej OnAudience Ltd, a działalność usługowa z zakresu data consultingu i realizacji kampanii marketingowych będzie prowadzona w ramach spółek zależnych Audience Network Sp. z o.o. oraz Online Advertising Network Sp. z o.o. We wszystkich tych spółkach, Cloud Technologies S.A. posiada 100% udziałów. Po reorganizacji struktura Grupy będzie lepiej odzwierciedlać źródła przychodów z poszczególnych segmentów działalności.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+