Zarząd JSW podjął uchwałę dotyczącą wykupu obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, ustanowionego przez JSW 30.07.2014 r. Wykupione mają zostać obligacje o łącznej wartości nominalnej 71,51 mln zł i 13,17 mln USD.

Wykup obligacji jest planowany na 18.01.2019 r. Spowoduje on zakończenie Programu Emisji Obligacji.