Celem pożyczki jest udzielenie Spółce finansowania pomostowego do czasu pozyskania środków
z planowanej emisji akcji serii E. Umowy pożyczek, o stałym oprocentowaniu, zostały zawarte
z większościowymi akcjonariuszami Spółki. Pelion S.A. (wiodący akcjonariusz) dofinansował
Pharmenę w kwocie 5,3 mln zł. Pozostali akcjonariusze tj. Konrad Palka (Prezes Zarządu) i Jerzy
Gębicki (Przewodniczący Rady Nadzorczej) udzielili jej finansowania na kwotę odpowiednio 0,5 i 0,7
mln zł.

Dzięki pozyskanym środkom PHR (PHARMENA) będzie mogła sfinansować rozwój sprzedaży suplementów diety
menaVitin w Polsce, a także rozpocząć sprzedaż na pierwszych rynkach: Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Część kwoty zostanie przeznaczona na rozpoczęcie badań nad lekiem 1-MNA na modelach
zwierzęcych w nowych wskazaniach: niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby oraz tętniczym
nadciśnieniu płucnym.

"Jednym z kluczowych motorów wzrostu naszej firmy jest jak najszybsze wprowadzenie suplementów
diety na rynek. Dzięki otrzymanym środkom możemy właściwie od zaraz rozpocząć ich sprzedaż na
większą skalę. Im wcześniej wprowadzimy do sprzedaży nowe produkty, tym szybciej umocnimy
pozycję rynkową i zwiększymy nasz potencjał biznesowy. Ta sama sytuacja dotyczy naszego leku 1-
MNA. Chcemy wkrótce rozpocząć badania w nowych wskazaniach, by móc sprawniej przystąpić do
procesu komercjalizacji" 
- mówi Konrad Palka, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Pharmena S.A.

W połowie grudnia 2018 r. Pharmena oficjalnie uruchomiła w Polsce sprzedaż suplementów diety
menaVitin, opartych na unikalnej, chronionej prawem patentowym cząsteczce 1-MNA. Pierwszy
wprowadzony produkt menaVitin CARDIO to preparat polecany jako uzupełnienie diety osobom
dorosłym, chcącym wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie serca i układu krążenia. Produkt firmy
można kupić w aptekach oraz na stronie internetowej www.menavitin.pl. W 2019 r. Spółka planuje
rozwinąć ofertę produktową, wprowadzając do sprzedaży kolejne innowacyjne suplementy diety
w ramach nowej marki.

Pierwsze suplementy diety mają wkrótce trafić też na rynek Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W tym celu
została w lipcu 2018 r. zawiązana na terenie Niemiec spółka celowa o nazwie Menavitin GmbH.
Dystrybucja na europejskim rynku będzie realizowana pod marka własną oraz pod marką partnera
handlowego (white label). W kolejnych latach Pharmena chce uruchomić następne odziały za granicą
– przynajmniej trzy spółki zależne odpowiedzialne za sprzedaż w danym kraju lub części Europy.
Rozpatrywane są takie kraje jak: Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania czy Irlandia.

Na realizację strategii wprowadzenia nowych produktów do sprzedaży na terenie Polski i Europy,
Spółka planuje pozyskać środki z zapowiadanej emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru. W
październiku 2018 r. firma złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie
prospektu emisyjnego. Cena emisyjna akcji została ustalona na 6 zł. Dniem ustalenia prawa poboru
do akcji nowej emisji był 20 grudnia 2018 r. Pharmena planuje wyemitować w drodze emisji publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej do 2,6 mln akcji. Spółka chce wcześniej przenieść
notowania na rynek regulowany GPW.

Pharmena kontynuuje również dalsze prace badawczo-rozwojowe w obszarze leku 1-MNA.
Przeprowadzone dotychczas badania kliniczne dot. leku 1-MNA wykazały skuteczność
i bezpieczeństwo stosowania w obszarze przeciwzapalnym, a dodatkowo potwierdziły też możliwości
potencjalnych zastosowań terapeutycznych w dwóch nowych wskazaniach: niealkoholowym
stłuszczeniowym zapaleniu wątroby oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym. W tym celu będą wkrótce
prowadzone badania na modelach zwierzęcych. Badania potrwają 6-9 miesięcy, a koszty z nimi
związane zostały oszacowane na ok. 1 mln zł.