Central Fund of Immovables, akcjonariusz Work Service posiadający 14,81% akcji spółki, w projekcie uchwał na NWZA zaleca zarządowi WSE (WORKSERV) ustalenie polityki dywidendy. Polityka maiłaby obowiązywać w zakresie zysku/straty za rok 2018 oraz zakładała przeznaczenie co najmniej 30% zysku wypracowanego w roku obrachunkowym na wypłatę dywidendy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbędzie się 26.02.2019 r.