TRK (TRAKCJA) jako lider konsorcjum w skład którego wchodzi również COMSA S.A.U. podpisała z Gminą Miejską Kraków umowę na przebudowa torowiska tramwajowego. Wartość netto umowy wynosi 76 592 220,49 złotych.

Umowa obejmuje także przebudowę „(…) istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz z przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę". – czytamy w komunikacie

Prace mają być zrealizowane w ciągu 10 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy z zastrzeżeniem, że uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego nastąpi w terminie 8 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.