Szacunkowe obroty ACT (ACTION) wyniosły w styczniu 2019 r. 111 mln złotych.

Natomiast osiągana marża była w pierwszym miesiącu 2019 r. równa około 7,2 %.