Przychody netto KBJ wyniosły w IV kwartale 2018 r. 10,4 mln zł, co stanowi wzrost o 22,5% w porównaniu do ostatniego kwartału 2017 r.

EBIDTA wyniósł w tym okresie 2,2 mln zł, o 10,4% mniej niż rok wcześniej, a zysk brutto był równy 1,9 mln zł. To 14,1% mniej niż w IV kwartale 2017 r.