W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATP (ATLANTAPL) ogłoszonego 6.12.2018 r. Rockfield Holding nabył 4 941 akcji spółki. Osiągnął tym samym 57,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Atlanta Poland.

Wezwanie zostało ogłoszone na 2 468 957 akcji spółki.