Zarząd BLO (BLOOBER) poinformował o zawarciu umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości dotyczącej dofinansowania projektu "Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą tworzenie innowacyjnych gier powstałych w wyniku zrealizowanych prac badawczych".

„Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6.874.208 złotych, a całkowita wartość projektu: 15.373.228,80 złotych.” - podano