GKI (IMMOBILE) ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji Atrem. Spółka zamierza skupić nie mniej niż 6 091 852 akcji i osiągnąć 66% w liczbie głosów na ATR (ATREM), w tym 4 655 600 akcji imiennych oraz 1 436 252 akcji na okaziciela.

Cena nabycia akcji w wezwaniu została ustalona na 2,07 zł za akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za akcję imienną.

„Finansowanie zapłaty ceny nabycia akcji objętych wezwaniem zostanie pokryte środkami pochodzącymi z udzielonego przez Santander Bank Polska S.A. kredytu inwestycyjnego w wysokości 17 mln zł lub z realizacji płatności z gwarancji.” – czytamy w komunikacie

Zapisy mają rozpocząć się 15.03.2019 r. i potrwać do 10.04.2019 r.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu bezpośredniej kontroli nad Atrem.