Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Global Cosmed miał 10,2 mln zł EBITDA w 2018 r., prognozuje 14 mln zł w 2019 r.

Udostępnij

Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży GLC (GLCOSMED) wyniosły w 2018 r. 303,9 mln zł. EBITDA była w tym okresie równa 10,2 mln zł.

W marcu 2018 r. spółka prognozowała osiągnięcie w ubiegłym roku kolejno 320 mln zł przychodów oraz 10 mln zł EBITDA.

„Osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie niższym od prognozowanego wynika z jednej strony z rezygnacji z kontraktów o niezadowalającej rentowności, z drugiej zaś strony ze zmiany sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w roku 2018 w stosunku do roku 2017. Zmiana polegała na odmiennym ujęciu odwrócenia korekty poprzedniego okresu dotyczącej marży na pozostałym w magazynach spółek zależnych zapasie. Gdyby zastosować sposób prezentacji z roku 2017 to skonsolidowane przychody w roku 2018 byłyby wyższe o 8,7 mln zł.” – czytamy w raporcie

Jednocześnie, oddzielnym raportem spółka podała prognozę na 2019 r. Global Cosmed szacuje, że przychody ze sprzedaży będą w bieżącym roku równe 304 mln zł, a EBITDA wzrośnie do 14 mln zł.

"Sprzedaż produktów pod markami należącymi do grupy Global Cosmed w ocenie Zarządu zanotuje kolejne wzrosty, zarówno lokalnie, jak i na rynkach międzynarodowych. Zarząd zakłada jednocyfrową poprawę sprzedaży w 2019 roku r./r. w Polsce oraz wysoką, dwucyfrową dynamikę sprzedaży zagranicą. Głównym czynnikiem rozwoju będzie marka bobini w Azji (Korea Południowa, Wietnam) oraz budowanie skali w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu." - wyjaśniono

Spółka planuje poprawa marży EBITDA do 4,6% z 3,4% w ubiegłym roku, dzięki rozwojowi marek własnych oraz lepszej efektywności w obszarze produkcji i logistyki. Zamierza kontynuować też inwestycje w bardziej wydajne maszyny produkcyjne. Większa wydajność i przyśpieszenie rotacji, przełożyć się na bardziej optymalne rozłożenie kosztów stałych. Prognoza uwzględnia wzrost kosztów energii elektrycznej oraz opakowań na łącznie około 3 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+