Podobnie jak przedstawiono w szacunkowych, wstępnych danych, również w ostatecznym raporcie za IV kwartał 2018 r. LUG wykazał 0,7 mln zł straty netto. Wynik EBIT wyniósł w tym okresie 1,16 mln zł, a przychody ze sprzedaży 50,17 mln zł.

Mimo wzrostu przychodów w porównaniu do ostatniego kwartału 2017 r. o 27,7% r/r, wyniki spółki okazały się gorsze r/r. Spadek zysku operacyjnego wyniósł -69% r/r, a wyniku netto -121% r/r.

„(…) czynnikiem osłabiającym dynamiczny rozwój były niestabilne warunki gospodarcze, które identyfikowaliśmy na wielu rynkach działania. Branża budowlana i elektrotechniczna, na styku których funkcjonujemy są istotnie podatne na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, gospodarczym i społecznym. Dlatego kluczowym aspektem było sprostanie złożonej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, która wpłynęła na warunki realizacji projektów oświetleniowych.” – napisał w liście do akcjonariuszy prezes spółki Ryszard Wtorkowski

W całym 2018 r. spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 169,7 mln zł w porównaniu z 142,3 mln zł rok wcześniej. EBIT spółki spadł jednak w ubiegłym roku o 10% r/r do poziomu 6,5 mln zł, a zysk netto o 39% r/r do 4,3 mln zł.

Kompletne dane finansowe LUG za IV kwartał 2018 r. oraz cały ubiegły rok są dostępne w zakładce analiza finansowa na profilu spółki