Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cloud Technologies publikuje wyniki finansowe za IV kwartał 2018 r.

Udostępnij

CLD (CLOUD), polski lider analityki Big Data i jeden z największych  na świecie dostawców anonimowych danych o użytkownikach Internetu, wypracował w IV kwartale 2018 r. 10,5 mln zł przychodów i miał 1,0 mln zł straty netto. Po czterech kwartałach 2018 r., w trakcie których przeprowadzana była transformacja działalności Cloud Technologies, Grupa ma 43,7 mln zł przychodów i 1,4 zysku netto. 

– Zakończony rok upłynął pod znakiem transformacji działalności grupy kapitałowej. Wprowadzone zmiany mają na celu budowanie strategicznej pozycji na rynku globalnym, ale tak jak zakładaliśmy istotnie wpłynęły na wyniki finansowe osiągnięte w 2018 roku. Podejmując te działania wiedzieliśmy, że na pozytywne efekty będziemy musieli poczekać, ale jest to typowe zjawisko dla wszelkiego rodzaju inwestycji. Skoncentrowaliśmy się na najbardziej perspektywicznych produktach i usługach, jednocześnie dywersyfikując portfolio naszych klientów. Dodatkowo już teraz wzrosła transparentność naszej działalności – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies. – Naszym priorytetem jest dalszy międzynarodowy rozwój działalności. W tym celu konsekwentnie budujemy zasięg danych i umacniamy pozycję jednego z największych na świecie dostawców tzw. audience data. W styczniu podpisaliśmy umowę zakupu licencji na platformę DSP, umożliwiającej automatyczny zakup powierzchni reklamowej w modelu aukcyjnym. Zwiększenie kontroli nad rozwojem tego oprogramowania, w połączeniu z rozwijaną przez nas technologią DMP, umożliwi przetwarzanie jeszcze większej ilości danych, a także uruchomienie nowych produktów oraz szersze wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji – dodaje prezes. 

Przychody ze sprzedaży usług Grupy, które prezentowane są w podziale na główne rodzaje odbiorców, zmniejszyły się w IV kwartale 2018 r. o blisko 45% w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. Najbardziej istotny spadek w ramach osiąganych przychodów zanotowała sprzedaż do sieci afiliacyjnych (spadek o 66% r/r), co było spowodowane przeprowadzaną w Grupie transformacją biznesu oraz świadomą polityką Grupy odnośnie ograniczenia skali współpracy z kontrahentami posiadającymi wysoki poziom należności. W dniu 9 lutego 2018 r. podpisano porozumienie dotyczące ustalenia warunków i terminu spłat należności handlowych na kwotę około 7,1 mln EUR, które zostało w całości zrealizowane. Ostatnia kwota z tytułu porozumienia została wpłacona w 2019 r.

Historycznie przychody od sieci afiliacyjnych odpowiadały za największą część przychodów i marży generowanej przez Grupę, a aktualnie współpraca z sieciami afiliacyjnymi traktowana jest jako metoda pozyskiwania danych, wykorzystywanych do świadczenia usług dla pozostałych grup klientów. W całym 2018 r. Grupa wypracowała wyższy o 87% poziom przychodów z tytułu sprzedaży do dystrybutorów danych i technologii. Rozwój tego segmentu działalności stanowi cel strategiczny Grupy na kolejne okresy. Grupa odnotowała także wzrost przychodów ze sprzedaży usług do klientów bezpośrednich o 428% wynikający z aktywnych działań realizowanych przez spółki zależne.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+