Oferta Konsorcjum w skład którego wchodzi URS (URSUS) oraz spółka zależna Ursus Bus, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu NCBiR na opracowanie i dostawę innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.

Oferta obejmuje realizację zamówienia za łączną sumę 3,1 mld zł brutto (2,54 mld zł netto).

"Po podpisaniu umowy z Zamawiającym i przedstawieniu gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej zwrotu przez Konsorcjum zaliczki, Konsorcjum URSUS BUS otrzyma zaliczkę do kwoty 2.250.000 zł netto przeznaczoną na realizację pierwszego etapu fazy badawczo-rozwojowej. Pozostałe zaliczki w wysokości do 90% wartości dwóch kolejnych etapów będą wypłacane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem realizacji procesu B+R." - czytamy w komunikacie