Spółka PSC III, LP wezwała do sprzedaży akcji PCM. Przedmiotem wezwania jest 11 908 840 akcji PCM stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki. Cena po jakiej akcje będą nabywane w wezwaniu wynosi 20,00 zł

Zapisy w wezwaniu potrwają do 13.03.2019 r. do 15.04.2019 r.