PKO BP otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego indywidualne zalecenie dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w 2018 r.

Jednocześnie KNF potwierdziła, że PKO (PKOBP) spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2018 r.