SPL (SANPL) otrzymał zalecenie od Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 75% zysku wypracowanego w 2018 r.

Jednocześnie, Santander Bank Polska spełnia kryteria KNF dotyczące przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy nie więcej niż 25% zysku wypracowanego w ubiegłym roku.