Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r.

Udostępnij

Zgodnie z zapowiedziami z listopada ubiegłego roku, akcjonariusze MIL (MILLENNIUM) zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r.

Decyzja dotycząca podziału zysku netto za 2018 r. zostanie podjęta podczas ZWZ 25.03.2019 r. Jak czytamy w projekcie uchwał, zysk banku równy 722 300 047,72 zł ma zostać przeznaczony na:

  • „pokrycie - w kwocie 235 413 586,56 zł - efektu wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 9 „Instrumenty finansowe”;
  • pozostałą kwotę 486 886 461,16 zł w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy”

Ostatnia dywidenda trafiła do akcjonariuszy Banku Millennium w 2014 r. Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus