Według danych pochodzących z systemów sprzedaży, LVC (LIVECHAT) miał 1 marca 2019 r. 26 379 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat.

Uwzględniając odejścia, liczba klientów spółki wzrosła więc w lutym o 165.

Na początku lutego 2019 r. spółka miała 26 214 klientów, a 1 marca 2018 r. 23 691.