Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Grupa FERRO: Strategia 2019-2023

Udostępnij

FRO (FERRO), jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów armatury sanitarnej i instalacyjnej, przyjęła Strategię rozwoju na lata 2019- 2023. Strategia F1 opiera się na czterech inicjatywach:

  1. Integracja i optymalizacja - obejmuje projekty takie jak m.in. integracja procesów zewnętrznych i wewnętrznych, które będą służyły budowie organizacji zorientowanej na klienta.
  2. Kompleksowe rozwiązania – ekoświadomość i innowacje - budowa oferty systemowej oraz wprowadzenie do sprzedaży nowych rozwiązań związanych z ekonomicznym zużyciem wody i energii.
  3. Zmiany rynkowe – szybko i elastycznie – dotyczy zintensyfikowania aktywności w kanale internetowym, optymalizacji i integracji łańcucha dostaw, intensyfikacji ekspansji rynkowej oraz wzmocnienia udziałów rynkowych.
  4. Wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji/produktów - projekty polegające na segmentacji oferty i repozycjonowaniu marek, pozyskaniu nowych odbiorców B2B w oparciu o bezpośrednią dystrybucję na wybranych rynkach, wprowadzeniu dodatkowych usług okołosprzedażowych oraz asortymentu uzupełniającego.

Strategia F1 zakłada realizację licznych projektów adresujących wyżej wymienione inicjatywy, których celem będzie koncentracja Grupy FERRO na trzech głównych obszarach:

  • intensyfikacji ekspansji rynkowej, w tym poprzez dalszą dywersyfikację rynków operacyjnych oraz kanałów dystrybucji,
  • wdrożeniu systemowej oferty,
  • dążeniu do doskonałości operacyjnej w kluczowych procesach – przede wszystkim w organizacji łańcucha dostaw.

Według szacunków Zarządu skuteczna realizacja opracowanych projektów strategicznych może przełożyć się na osiągnięcie w 2023 r.:

  • skonsolidowanych przychodów na poziomie sięgającym 700 mln PLN (CAGR 2018*-2023 ok. 11%)
  • skonsolidowanej EBITDA** sięgającej 90 mln PLN (CAGR 2018*-2023 około 10%)

Nasza dotychczasowa koncepcja rozwoju, zakładająca m.in. wzrost organiczny i dość selektywne podejście do podejmowania nowych inicjatyw biznesowych, pozwoliła nam uzyskiwać bardzo satysfakcjonujące w naszej ocenie rezultaty. (...) Strategia na lata 2019-2023 to z jednej strony nasza odpowiedź na wyzwania, z jakimi się mierzymy i będziemy mierzyć w kolejnych latach, w szczególności poprzez określenie szeregu inicjatyw i celów, które w naszej opinii pozwolą przygotować organizację do działania w długim horyzoncie czasowym i przyspieszyć jej rozwój. Do naszych głównych zadań należeć będzie integracja i konsolidacja funkcji centralnych w Grupie, segmentacja oferty i repozycjonowanie marki Ferro, wdrożenie oferty systemowej, optymalizacja i integracja łańcucha dostaw oraz intensyfikacja ekspansji rynkowej. W efekcie zakładamy osiągnięcie CAGR skonsolidowanych przychodów 2018-2023 na poziomie ok. 11% i EBITDA na poziomie ok. 10%. W Strategii F1 przewidujemy także inicjatywy z obszaru M&A – nie zostały one ujęte w powyższych szacunkach przychodów i EBITDA. Interesują nas przede wszystkim takie projekty, które pozwolą na przejęcie nowego rynku lub udziałów w istniejącym rynku. Realizacja celów Strategii F1 odbywać się będzie przy założeniu utrzymania bezpiecznego poziomu zadłużenia i jak wierzymy atrakcyjnej polityki dywidendowej FERRO - mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

Strategia F1 przewiduje średnioroczny CAPEX na poziomie nieprzekraczającym 10 mln PLN. Pożądana wartość wskaźnika: skonsolidowany dług finansowy netto/skonsolidowana EBITDA określona została na poziomie nieprzekraczającym 2,5. Szacunki skonsolidowanych przychodów, EBITDA, poziomu CAPEX i DN/EBITDA nie uwzględniają wpływu potencjalnych projektów z zakresu M&A. Inicjatywy w obszarze M&A zostaną doprecyzowane i wycenione na etapie operacjonalizacji strategii.

W ramach Strategii zaprezentowano także nową politykę dywidendową spółki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus