Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Nowa polityka dywidendowa Ferro. Zarząd będzie rekomendować aby m.in. 50% zysku netto trafiało do akcjonariuszy

Udostępnij

Jednym z elementów przedstawionej Strategii F1 Ferro na lata 2019-2023 jest nowa polityka dywidendowa spółki. Zakłada ona rekomendowanie przez Zarząd wypłaty dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50 % zysku netto FRO (FERRO). Jednocześnie, dywidenda będzie rekomendowana przy założeniu poziomu relacji długu finansowego netto do skonsolidowanej EBITDA poniżej 2,5 na koniec danego roku obrotowego.

Przy rekomendacji podziału zysku Zarząd będzie brał również pod uwagę plany inwestycyjne spółki, jej sytuację finansową i płynnościową oraz ocenę perspektyw i uwarunkowań rynkowych i makroekonomicznych.

W ubiegłym roku akcjonariusze Ferro otrzymali dywidendę równą 0,35 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus