Zarząd URS (URSUS) poinformował o otrzymaniu z NCBiR informacji o wniesieniu dwóch odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dotyczących przetargu na opracowanie i dostawę pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego w którym oferta konsorcjum Ursusa została uznana za najkorzystniejszą. Oferta jest warta 3 mld zł.

Jednocześnie, konsorcjum w skład którego wchodzi Ursus zostało wezwane do przystąpienia do postępowania odwoławczego.