CLN (CLNPHARMA) uzyskała patent obejmującego inhibitory fosfodiesterazy 10A (PDE10A) w Chinach. Patent jest udzielany przez China National Intellectual Property Administration (CNIPA) - urząd agregujący zarządzanie chińską polityką ochrony własności intelektualnej.

„Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów Spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową. Rozwój innowacyjnego inhibitora fosfodiesterazy 10A (PDE10A) u pacjentów cierpiących na zaburzenia psychotyczne, w tym schizofrenię, jest realizowany przez Celon Pharma S.A. w ramach projektu NoteSzHD w programie STRATEGMED.” – czytamy w komunikacie

Projekt znajduje się obecnie w I fazie badań klinicznych.