Zarząd PCE (POLICE) poinformował o podjęciu uchwały w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji z prawem poboru.

Podwyższenie kapitału ma się odbyć w drodze wtórnej oferty publicznej w kwocie do 1,1 mld zł. Oferta ma być skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 r.

Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu "Polimery Police" przez PDH Polska S.A., spółkę celową należącą w 59,9% do Spółki oraz w 40,1% do ATT (GRUPAAZOTY)– czytamy w komunikacie