Zarząd ABC (ABCDATA) poinformował o otrzymaniu od PTE PZU, reprezentującego PZU OFE, wiadomości dotyczącej cofnięcia pozwu złożonego przeciwko spółce. Treść otrzymanej przez ABC Data wiadomości:

"Pragniemy poinformować, że w dniu 8 marca 2019 roku Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ,,Złota Jesień" cofnęło pozew złożony przeciwko ABC DATA S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. wraz z wnioskiem o uchylenie udzielonego zabezpieczenia. Potwierdzenie złożenia wniosku o wycofanie pozwu Towarzystwo otrzymało w dniu dzisiejszym." – podano w komunikacie

Pozew był związany ze zbyt niską ceną w wezwaniu na akcje ABC Data, których 7,71% kontroluje OFE PZU Złota Jesień. Cena w wezwaniu została podniesiona na początku marca.