Zarząd PKP (PKPCARGO) podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT. Łączna wartość odpisu, który zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018, jest szacowana na 51,2 mln zł (41,5 mln zł po uwzględnieniu efektu podatkowego).

Jak podano, odpis pozostanie bez wpływu na wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za 2018 r.

„Dokonany odpis ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy PKP CARGO oraz spełnienie kowenantów finansowych wynikających z zawartych umów kredytowych.” – zaznaczono w komunikacie