Lisala i Echo Partners, akcjonariusze Echo Investment, poinformowali o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z ich inwestycją i dalszym rozwojem działalności spółki.

„W ramach procesu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, nie wyklucza się przekazania wybranym podmiotom dodatkowych informacji na temat Spółki i jej grupy kapitałowej.” – czytamy w raporcie ECH (ECHO).

Jak podkreśla spółka w komunikacie, przegląd opcji strategicznych może skutkować zarówno podjęciem i przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, jak również decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań lub niedokonywaniu żadnych transakcji.