Akcjonariusze J.W. Construction zgodzili się na na skup do 17,77 mln akcji własnych. Ich nabycie może następować za cenę nie niższą niż 2,18 zł i nie wyższą niż 3,40 zł za jedną akcję, wedle decyzji Zarządu - czytamy w komunikacie spółki. 

W celu sfinansowania skupu NWZA zdecydowało o utworzeniu w spółce kapitału rezerwowego w wysokości 50 mln zł. Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki lub na inny cel.

Upoważnienie zarządu JWC (JWCONSTR) do przeprowadzenia buybacku wygasa 14 marca 2024 roku lub w momencie wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.

Jednocześnie akcjonariusze zdecydowali o uchyleniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.